a before b before   _ c demolition   _ d floor preparation   _ e dormer taking shape   _ f roof taking shape   _
g garage front   _ h finished dormer window   _ i new oak front door   _